Darmowa dostawa do Paczkomatu od 200 zł

Wysyłka z Polski

Zamówienia opłacone do godziny 15:00 w dni robocze wysyłamy tego samego dnia

Gwarancja

Wszystkie produkty Keychron są objęte gwarancją.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady w stosunku do specyfikacji danego produktu, które mogą wystąpić w produkcie w niżej wymienionym okresie gwarancyjnym, jednakże z wyjątkami określonymi poniżej.


O ile dokumenty dostarczone w związku z zakupem nie stanowią wyraźnie inaczej, okres gwarancji wynosi dwanaście (12) miesięcy.


Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie dostarczenia produktu (produktów) do pierwszego użytkownika końcowego. Gwarancja nie obejmuje produktów, których numer seryjny został zniekształcony lub zmieniony, podobnie jak gwarancja wygasa w przypadku dokonania modyfikacji oprogramowania nieautoryzowanych przez Keychron.


Poniższe elementy NIE są objęte gwarancją:

Uszkodzenia powstałe w wyniku demontażu produktu, nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwej instalacji, niefabrycznych napraw/modyfikacji lub nieprawidłowej regulacji produktu, lub zaniedbania, w tym, ale nie tylko, "wypalenia" i podobnego nieprawidłowego użytkowania.


Uszkodzeń spowodowanych przez piorun, ogień, wodę lub inne zdarzenia o charakterze siły wyższej.


Uszkodzeń materiałów eksploatacyjnych (tj. elementów wymagających regularnej wymiany, w tym m.in. futerału, kabli itp.) lub użytkowania wykraczającego poza przewidywany okres eksploatacji danego materiału eksploatacyjnego.


Wady spowodowane normalnym zużyciem, zwłaszcza w przypadku produktów skórzanych.

 

W przypadku wystąpienia wady objętej gwarancją w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym dokumencie, użytkownik może skontaktować się z info@keychronpoland.com.


Wady klawiatur spowodowane demontażem naszego produktu, niewłaściwą instalacją, niefabrycznymi naprawami/modyfikacjami, niewłaściwą regulacją produktu lub zaniedbaniem, w tym niewłaściwym użytkowaniem: NIE będziemy respektować gwarancji. 


Gwarancja nie obejmuje kosztów szkód wynikowych lub strat pośrednich oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń w ramach gwarancji, takich jak straty wynikające z niemożności użytkowania produktu. Produkty, które zostały opracowane specjalnie do użytku w miejscu, w którym są sprzedawane, np. ze względu na różne systemy przesyłowe i wymagania homologacyjne, nie są objęte niniejszą gwarancją, jeżeli wady lub usterki są spowodowane użytkowaniem produktu w innym miejscu.


Aby gwarancja miała zastosowanie i aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, MUSISZ załączyć oryginalną fakturę (lub jakikolwiek dowód zakupu), na której chcesz zgłosić roszczenie gwarancyjne, obraz lub film przedstawiający problem z produktem zgodny z naszą polityką gwarancyjną.